What is flowchart in marathi – flowchart म्हणजे काय?

imgonline com ua CompressToSize UKYKaRJ3Nt9Xf0

What is flowchart in marathi (flowchart म्हणजे काय ) कॉम्प्युटरमध्ये कोणतेही सोफ्टवेअर किंवा ऍपलिकेशन जर तयार करायचे असेल तर आपल्याला त्या सॉफ्टवेअर साठी अगोदर एक प्रोग्राम तयार करावा लागतो. हा प्रोग्राम च त्या सॉफ्टवेअर ला निर्धारित करित असतो की त्याला कोणते कार्य करायचे आहे. त्या software चे पूर्ण लॉजिक या program मध्ये लिहिलेले असते. प्रोग्राम … Read more

x